Być związkowcem - Organizacja Oddziałowa Solidarność Wielkopolska

Idź do spisu treści

Menu główne

Być związkowcem

Dlaczego jest to Solidarność?
Jeżeli chodzi o mnie to nie było innej opcji niż Solidarność. Przede wszystkim tradycja rodzinna, ojciec był aktywnym członkiem związku od 80 roku, mama również należała w czasie swojej aktywności zawodowej do Solidarności. Po drugie Solidarność jest związkiem, w którym solidarność nie jest tylko w nazwie. Dobrze zorganizowane struktury, ludzie którzy gotowi są pomóc w rozwiązywaniu problemów pracownika ale także gdy jest taka potrzeba problemów prywatnych. Kolejnym dodatkowym i ważnym atutem jest fachowa pomoc regionu (prawna, doradcza i wiedza wynikająca z doświadczenia) szkolenia, które pomagają lepiej bronić praw pracowniczych, dostarczając wiedzy merytorycznej jak i praktycznych umiejętności. Szczególnie istotna jest możliwość poznawania problemów kolegów z innych zakładów pracy, z naszej branży ale także z innych, ich doświadczenie często jest bardzo pomocne w rozwiązywaniu naszych problemów.


Zapisałem się do związku, ponieważ jako pojedynczy pracownik świadczący pracę w dużej, rozdrobnionej pod względem jednostek terenowych firmie miałem małe możliwości do tego by rozmawiać ze swoim pracodawcą na temat warunków pracy. W każdej firmie jest wiele spraw, które wymagają uregulowania, lecz bez jedności i wspólnej siły działania ciężko cokolwiek zrobić. Dlatego zdecydowałem się wstąpić do związku zawodowego "Solidarność", związku z tradycjami, który zawsze kojarzył mi się z walką o dobro pracownika oraz z respektowaniem jego praw. Od tej pory regularnie spotykamy się z Dyrekcją i omawiamy wszystkie problemy leżące po stronie pracowników naszej instytucji. Część udało się już rozwiązać lecz pozostało jeszcze wiele do zrobienia. Jesteśmy stosunkowo młodą organizacją podzakładową ponieważ działamy od około roku czasu. Liczymy na to, że liczba naszych członków regularnie będzie się powiększać, ponieważ to daje nam siłę i większe możliwości negocjacyjne. Dlatego zachęcam do wstąpienia w szeregi "S" i mam nadzieję, że siła, którą dysponujemy przyczyni się do poprawy warunków pracy.

DLACZEGO WARTO NALEŻEĆ DO NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"?

  • Podstawowym zadaniem związku zawodowego jest obrona interesów pracowników i działanie na rzecz poprawy ich sytuacji ekonomicznej i społecznej.

  • Związek sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestniczy w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

  • Związek współpracuje z Komisją Zakładową, która działa na rzecz poprawy warunków zatrudnienia, pracy i uprawnień socjalnych.

  • Związek egzekwuje świadczenia należne pracownikom wynikające z zasad bezpieczeństwa i warunków pracy.

  • Pracodawca chcąc rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę musi zasięgnąć opinii związku.

  • Gdy w zakładzie naruszane są przepisy prawa pracy to z inicjatywy związków zawodowych w tym zakładzie może być przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.

  • Zasady wynagradzania pracowników ustalane są w uzgodnieniu ze związkiem zawodowym.

  • Poprzez swoich związkowych przedstawicieli pracownik ma możliwość kontrolowania wydatków z funduszu socjalnego i mieszkaniowego.

  • Prawnicy związkowi udzielają bezpłatnych porad dla członków Związku i pomagają w procesach sądowych dotyczących spraw pracowniczych.

  • Jest wiele innych powodów, o których przekonasz się będąc członkiem naszego Związku.


"
Just believe in yourself Hear this voice from deep inside It's the call of your heart"

Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego